LogistiekZeker helpt organisaties bij het inrichten van processen, ICT en HRM. Waarom en hoe vertellen onze klanten:

 

De markt vraagt continue verbetering, vernieuwing en meer informatie. Het belang van flexibiliteit en wendbaarheid neemt toe. Succesvolle organisaties richten hun processen en ICT zo in dat die passen bij hun bedrijfsmodel en benutten de kennis en ervaring van hun medewerkers optimaal.

LogistiekZeker realiseert stapsgewijs aanpassingen in de bestaande werkwijze met bestaande capaciteit. Al bij een beperkte investering ziet u resultaat. Gezonde groei, schaalbare kosten.

Het automatiseren van standaardprocessen en -procedures zorgt ervoor dat er minder wordt geleund op de kennis van individuen. Kennis wordt door automatisering in de organisatie beter gewaarborgd en gedeeld. Informatie die verspreid door de organisatie ligt, wordt gecentraliseerd en inzichtelijk voor meerdere schakels in de keten.

Lean processen, daarop aangepaste systemen en optimale inzet van mensen.

WAT DOET LOGISTIEKZEKER

Wij kijken samen met de ondernemer naar de bestaande processen en systemen en schetsen de ideale situatie. Wij bespreken de door ons geadviseerde mogelijkheden voor een stapsgewijze aanpak. De adviezen kunnen op het vakgebied ICT, HRM of logistieke processen liggen, meestal een combinatie hiervan. Vaak hebben wij al deeloplossingen op de plank liggen, omdat een aantal gerenommeerde partijen u voorgingen. Wij noemen Van Dijk Flora, Swietelsky, Rietbroek, Rollema Transport, Bloom en Koninklijke Siebel Juweliers. Voor hun ervaringen klik hier .

DE GEZICHTEN

Bart Kleijheeg

Procesmanager ICT – Logistiek, specialisatie Lean Six Sigma. Hij werkt voor diverse partijen zoals Van Dijk Flora, Pilkington, Bloom, Metazet/Formflex. Bart is analytisch en is sterk in procesmatig denken. Zijn werkwijze is praktisch en pro-actief. Programmeren doet hij voornamelijk in VBA.

Caspar de Kok

Manager ICT (projecten), na zijn studie technische bedrijfskunde voor verschillende bedrijven in de ICT gewerkt waaronder Heineken, PUM en semi-overheid instellingen en enkele zorginstellingen. Vooral de schakel tussen business en ICT is zijn kracht. Analytisch en communicatief sterk. Een speerpunt zijn processen organiseren en automatiseren samen met management en ICT om zo stap verder en slimmer te komen.

Kevin Post

Kevin is onze hoofdprogrammeur sinds 2014. Naast zijn helicopterview over de verschillende projecten programmeert hij zelf in PHP, Android en iOS. Door het logistieke bloed wat door zijn aderen stroomt een mooie combinatie van logistiek en software omtwikkeling.

Akram Shawki

De systeembeheerder van LogistiekZeker. Al doet de naam systembeheerder hem misschien wel te kort. Sterk in “on the spot” oplossen van problemen. Door zijn ruime ervaring goed in staat om op strategische niveau snel gevaren te zien binnen de IT systemen.

Benjamin Kalle

Een programmeur in hart en nieren. Zijn hoofdtaal is PHP. Order4Sure en Status4Sure zijn de projecten waar hij het meeste aan werkt. Daarnaast heeft hij een gezonde interesse in het beveiligen van websites.

Lennart Overdevest

Lennart studeert momenteel aan de Technische Universiteit in Delft. Zijn brede kennis wordt volop benut binnen LogistiekZeker. Machine learning binnen LogistiekZeker komt voornamelijk voor zijn rekening. Programmeertalen die hij beheerst zijn PHP en Android.

ICT en Processen

Binnen elk bedrijf zijn de bedrijfsprocessen van cruciaal belang. Hoe lopen deze processen binnen de onderneming? Zorgt het voor minder, of juist meer werk? Zijn alle handelingen die worden verricht wel van toegevoegde waarde? Hoe hoog is de zogenoemde "First Time Right"? Is de informatie inzichtelijk voor de juiste schakels?

Dit soort vraagstukken zijn voor ons aan de orde van de dag. Vanuit onze Lean Six Sigma achtergrond optimaliseren wij processen. Vaak ligt er een automatiseringsoplossing aan ten grondslag. Denk hierbij aan de wildgroei van Excel bestanden die niet meer beheersbaar zijn. In deze bestanden staat vaak ook een schat aan informatie die niet met één druk op de knop inzichtelijk te maken is. Oplossingen die wij al op de plank hebben liggen, passen wij aan op maat. Wij beschrijven de processen in een functiestroomdiagram met een korte toelichting. In enkele pagina’s krijgt u een analyse van de huidige situatie, de knelpunten en de mogelijkheden tot eventuele ketenintegratie. Aanbevelingen die wij ook kunnen implementeren.

Eén van de methodes die we gebruiken is de "Plan-Do-Check-Act". Hiermee kan snel en eenvoudig een verandering worden geïmplementeerd zonder de belangrijke stappen uit het oog te verliezen of over te slaan.

  • Plan: Ontwerp een plan voor de verbetering.
  • Do: Voer de geplande verbeteringen uit in een proefopstelling.
  • Check: Meet het resultaat en vergelijk met het origineel.
  • Act: Bijstellen aan de hand van de bevindingen.

HR - betrouwbare partner

Technologie is een belangrijk kenmerk van onze dienstverlening. De technologische mogelijkheden nemen in snel tempo toe en kunnen toegepast worden met relatief weinig investeringen. Het menselijke aspect is van cruciaal belang.

Een prettige werkomgeving, een positieve bedrijfscultuur en duidelijke doelen en verwachtingen zijn de basis voor ondernemende medewerkers. LogistiekZeker bouwt met u aan een professionele HR cyclus en zorgt ervoor dat uw organisatie een aantrekkelijke werkomgeving is. U trekt talent aan en weet dit te behouden door medewerkers te betrekken en te boeien.

TESTEMONIAL

'Door goed competentiemanagement hebben we nu goed personeel'

In de tijd dat de arbeidsmarkt flink kromp, verdubbelde bij Rollema Transport de vraag naar personeel. In rap tempo werden er nieuwe mensen aangenomen. Achteraf gezien niet zo slim, stelt eigenaar Wim Rollema. De kwaliteit van het werk ging achteruit. Middels het inschakelen van Enny Trouw (LogistiekZeker) en twee reorganisaties lukte het om het bedrijf weer op het juiste spoor te krijgen. Rollema vertelt.

Ik moest genoegen nemen met minder capabele mensen die niet de klantbenadering konden leveren die klanten van ons gewend zijn. Momenteel weet ik dat het beter was geweest om enkele klanten af te zeggen, maar we hadden nu eenmaal de stap genomen naar meer mensen, dus moesten van daaruit verder. Kort gezegd diende we het kaf van het koren te scheiden. Enny heeft een groot deel van de gesprekken daarvoor gevoerd. Ze heeft een duidelijke lijn getrokken: om beter met klanten om te gaan, mogen er geen competenties ontbreken. Dat is best hard, maar dat weet ze heel menselijk te brengen. Hierdoor zijn wij als organisatie ook bekend geraakt met competentiemanagement. Het vraagt om een verandering van je mindset, die je aan de voorkant, bij werving en selectie, al helpt om je organisatie op de juist manier in te richten. Enny heeft daar competentiemodellen voor opgesteld, die ons als bestuur laten inzien wat we nodig hebben voor de richting die we op willen.
Daarnaast heeft Enny zich ook gebogen over het algemeen verbeterbeleid. Zowel de zachte als de harde kant. Zo is aan de ene kant het aannamebeleid verbeterd, waardoor we een goede tweede laag hebben kunnen installeren met jonge academici, en beschikken we aan de andere kant nu over heldere functieprofielen, arbeidscontracten, een goed personeelsinformatiesysteem en bedrijfsreglement.

Vinger op de zere plek

"Een van de zaken die me het meest is opgevallen, is dat Enny erg goed kan onderhandelen. Aan tafel legt ze precies de vinger op de zere plek en onderbouwt met argumenten waarom er een beslissing wordt genomen. Dat was in onze organisatie erg nodig. Daarin heeft ze ons als bestuur ook goed gecoacht. Ze luister en observeert en weet op zo’n manier het gesprek aan te gaan dat duidelijk wordt wie wel of niet in de organisatie past. En, erg belangrijk, welke extra ervaring en opleiding nodig is voor mensen die wel het talent in zich hebben, maar nog niet zover ontwikkeld zijn. Opgeteld met de taakanalyse die plaatvond, hebben we daarop hebben gericht groeitrajecten kunnen inrichten."

Meer gericht op de klant

"Het is een spannende tijd geweest, waarna we ons nu weer een stuk veiliger voelen. Het vertrouwen is terug en ik zie dat het nieuwe beleid werkt. De betrokkenheid is groter en de cultuur is meer gericht op de klant. Als bedrijf is dat ook leuk, je komt nader tot elkaar. Zo sterk dat we de werk- en gedragsinstructies nu weer kunnen verminderen. Mensen nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Dat was zonder Enny nooit gelukt."

TESTEMONIAL

'Uiteenlopende logistiek is gestructureerd onder één contract gekomen'

Bier, wijn, frisdrank, sterke drank et cetera; ze ‘lopen’ allemaal op hun eigen tempo. Met de oprichting van het Centraal Drankenhuis kan de klant ze echter in één keer op de stoep krijgen. Een grote stap voorwaarts in service, maar ook een uitdaging om achter de schermen te organiseren, stelt Ronald Zemering. Reden voor de betrokken partijen om Ron van Dop (LogistiekZeker) in te schakelen.

"Lange tijd moesten klanten een ‘slow mover’ als sterke drank als een losse order bestellen naast een snelloper als fusten bier. Heineken en Bacardi besloten dat dit anders kon. Via het Centraal Drankenhuis zijn slow movers als een onderdeel aan een grotere order toe te voegen worden. Dat betekent dat er veel afspeelt achter de schermen. De leveranciers moeten de extra orders aan elkaar doorbelasten bijvoorbeeld. Alle producten en diensten dienden onder één contract te komen. We hebben Ron erbij betrokken om deze transitie te overzien. Dat was zeker nodig. De opstartfase had namelijk nogal wat voeten in de aarde. Zo verplaatste Heineken haar distributiecentrum van Den Bosch naar Waddinxveen. De hele operatie had uiteraard een gedeeld belang, maar ieder heeft ook zijn eigen belangen, dus is het goed om iemand van buiten te hebben, die er met een kritische blik naar kijkt. Ron kreeg daarom de functie van coördinator voor het geheel en had een sterke adviesrol."

Ervaren blik

"Het opzetten van het drankenhuis viel duurder uit dan gepland, waardoor processen verbeterd moesten worden. Ron heeft onder andere het vervoer, de inslag, opslag en ‘order picking’ onder de loep genomen. Op veel plekken bleek er ruimte voor optimalisatie te zijn. Ook op de timing van processen. Als je te langzaam levert, heb je te maken met extra kosten. Om efficiënt te kunnen leveren moeten de verschillende onderdelen van de order precies op het juiste moment bij elkaar komen. Die match is cruciaal en kun je eigenlijk alleen realiseren als je een ervaren specialist er naar laat kijken. Ron zit zijn leven lang al in de logistiek en kent processen door en door. Hij is zelf ook ondernemer en weet wat is om iets nieuws op te zetten. Hij is erg probleemoplossend ingesteld. Dat is een groot voordeel. We begonnen aan een traject dat lastig te overzien was, maar hebben gedurende het gehele proces goede afspraken kunnen maken, die Ron altijd is nagekomen. Er is een grote vertrouwensbasis, waardoor je prettig en zelfstandig werkt met overleg op de juiste momenten. Je weet gewoon waar je aan toe bent."

Minder mankracht nodig

"We waren op zoek naar het schaap met de vijf poten en hebben die gevonden. Ron kan namelijk niet alleen processen verbeteren, maar springt ook in als er logistiek extra capaciteit nodig is. Dat is een prettige aanvullende dienstverlening. Het zorgt ervoor dat we vanuit het Centraal Drankenhuis op korte termijn hebben kunnen leveren. Alles bij elkaar opgeteld is het concrete resultaat dat de mankracht naar beneden is geschroefd. Aangezien er een open kostprijscalculatie in het model zit, heeft dit iedereen gelijk financieel voordeel opgeleverd."

TESTEMONIAL

'Automatisering heeft onze werkvoorraad inzichtelijk gemaakt'

Met de groei in bedrijvigheid bij Rietbroek Glas- en Gevelonderhoud groeide het handmatige werk op de administratie. Het ging vrijwel ongemerkt, zegt eigenaar Peter Rietbroek. Totdat hij zich besefte welke invloed het had op de kostprijs. Bart Kleijheeg (LogistiekZeker) zorgde met automatisering voor enkele quick wins en verdere optimalisatie.

"Op een gegeven moment besefte ik me dat we iets moesten doen om geen efficiëntieslagen te missen. Dat werkt door in je kostprijs. We konden concurrerender zijn dan we waren. Na in de markt te hebben gekeken bleek verdere automatisering ons op het juiste niveau te kunnen krijgen. Het was voor ons lastig vooraf te overzien wat daar allemaal bij komt kijken, maar Bart heeft daar helderheid in gebracht. Sterker nog: we hebben gelijk enkele quick wins behaald. Het geautomatiseerd opleveren van werklijsten bijvoorbeeld. Eerder ging er veel tijd in zitten om die lijsten te maken."

Zicht op de werkvoorraad

"Het project is opgedeeld in verschillende fases. Eerst automatisering van de planning, dan de facturatie en daarna volledig digitaal werken. Tussentijds bespreken we de voortgang. Dat gaat heel open. Bart is een benaderbaar persoon en neemt zelf ook het initiatief als er iets overlegd moet worden. Vanuit een Access database werken we nu met een centrale planning, waarop we precies de huidige stand van de werkvoorraad kunnen zien. We kunnen nu volgen in hoeverre er voldoende werk in de pijplijn zit. Met 55 glazenwassers die we aan het werk willen houden is dat een must. We weten nu of we wel of niet extra werk kunnen aannemen. Dat geeft niet alleen rust in onze eigen processen, maar werkt ook positief richting klanten. Die horen liever gelijk dat je vol zit, dan dat je ze in tweede instantie moet teleurstellen. En het is natuurlijk een groot voordeel dat we ruimte in de planning zien aankomen. We kunnen nu gericht nieuwe opdrachten zoeken. De afstemming is optimaal."

Praktisch toepassen

"De samenwerking is erg oplossingsgericht. We overleggen kort en gaan dan weer snel aan de slag. Dat past goed bij hoe wij als bedrijf werken. Bart is erg analytisch ingesteld, luistert goed en weet wat hij hoort snel om te zetten in praktische toepassingen. Het siert hem dat hij daar bescheiden onder blijft. We werken naar de situatie van een volledig digitale werkomgeving toe, waarbij onze mensen met digitale devices precies de stand van zaken kunnen zien en zelf gegevens kunnen invoeren. Bart heeft een goede kijk op die ontwikkelingen. Dat gaat ons aan de achterkant, op de administratie, enorm veel werk schelen. En dat maakt dit project een investering die veel oplevert."

TESTEMONIAL

'De administraties van onze twee bedrijfsactiviteiten zijn nu gekoppeld'

Buiten de bevoorrading van supermarktketens verzorgt Van Dijk Flora ook grootschalige plantenacties bij andere winkels. Een andere tak van sport, die niet in het bestaande ERP-systeem past, stelt algemeen directeur Marcel van der Hoeven. Bart Kleijheeg (LogistiekZeker) bouwde een nieuw systeem voor de acties, dat goed communiceert met het bestaande pakket, wat extra voordeel geeft bij de PLANNING en boekhouding.

"Als handelsbedrijf in bloemen en planten leveren wij doorlopend aan supermarktketens. Daar hebben we een ERP-systeem voor dat goed bevalt. Maar voor de plantenacties voor ketens als doe-het-zelfzaken is dat niet toereikend. Dan zijn er bijvoorbeeld 30 duizend planten nodig, waar een stuk meer projectmanagement bij komt kijken. We plaatsen namelijk niet alleen orders bij kwekers, maar gaan er tussentijds ook langs om te kijken of zaken op schema lopen, of het bloeistadium gehaald. Daarbij is het ook belangrijk of er voldoende en juiste dozen geleverd worden en dat het mogelijke keramiek op tijd onderweg is uit Azië. Bart heeft daarvoor een nieuwe applicatie gebouwd. Hij heeft veel kennis van Microsoft Office-omgeving waar wij mee werken. Belangrijk voor ons was om het beheersbaar te houden. We willen niet allerlei losse systemen naast elkaar hebben draaien en willen het ook goed beveiligd hebben. Bart heeft alle niet gekoppelde gegevens uit onze Excel-sheets naar een Access-database gehaald. Hierdoor kunnen onze werknemers makkelijker samenwerken zonder zaken te overschrijven. We kunnen nu ook de rechten goed verdelen, zodat mensen alleen bij gegevens kunnen waar ze ook mee moeten werken."

Verder door ontwikkelen

"Bart heeft direct contact met de eindgebruikers wat erg snel werkt. Wel hebben we er een projectteam omheen gezet om het geheel te structureren en prioriteren. We merkten gelijk het voordeel dus willen ook in de verdere ontwikkeling de juiste stappen zetten. Onze mensen werken dagelijks met het systeem, dus blijf je telkens dingen tegenkomen. We ontwikkelen het dan ook steeds verder door. Zo kwamen we er na een tijdje achter dat ook een werkverdeling handig was om erin mee te nemen. Bart heeft dat vlot kunnen integreren. Eerste werkte hij hier twee dagen in de week. Doordat we al gauw slagen hebben kunnen slaan is Bart hier nu één dag in de twee weken. Hoewel hij op papier extern is, is hij is onderdeel van het team geworden."

Denken in functionaliteit

"Het werk verloopt heel praktisch. Samen hebben we gekeken naar wat ons in de praktijk kan helpen. Bijvoorbeeld dat het bestaande ERP-systeem en de nieuw applicatie met elkaar in verbinding staan voor gestroomlijnde facturatie. Simpel gesteld bouwt Bart dat dan gewoon. Hij heeft gevoel voor onze processen en denkt in functionaliteiten. De snelle oplossingen die dat geeft passen goed bij ons bedrijf."

MISSIE

LogistiekZeker maakt organisaties slagvaardig en biedt toegevoegde waarde door optimale inzet van mensen en middelen.

Iedere organisatie is uniek, waarom zou u zaken doen met LogistiekZeker?

Waarom (Why)

De behoefte om onze klanten slagvaardiger te maken en verder te helpen in hun onderneming en getuige te zijn van innovatie en verbeterd resultaat.

Hoe (How)

Door de juiste vragen te stellen schetsen wij de mogelijkheden vanuit ons vakgebied. Door deze mogelijkheden te combineren met de kracht van uw onderneming realiseren we samen vernieuwing. Onze projectmatige aanpak is gebaseerd op een frisse ondernemende, mensgerichte kijk op mensen en middelen. Wij zetten organisaties in beweging.

Wat (What)

Proces- en ICT: Advies, ontwikkeling en implementatie van Lean processen en ICT oplossingen.

HR Advies: Voor optimale inzet van medewerkers, een professioneel HR beleid en een positieve bedrijfscultuur. Van werving- en selectie, ontwikkeling van medewerkers tot begeleiding van uitstroom.